La familia

«Aquí vivim. Van néixer els nostres fills i van morir els nostres pares. Aquí vam ser. Fins que va acabar.»

En el molino.